Garbienie się

Garbienie z bardziej medycznego punktu widzenia to powiększenie kifozy piersiowej.

Najczęściej powstają już w dzieciństwie z powodu:

  • dużej giętkości
  • braku napięcia mięśniowego u dzieci
  • czynników psychogennych (np. z powodu niepewności itp.)

Nie leczone mogą mieć konsekwencje w:

  • deformacjach kostnych
  • ograniczeniu ruchomości górnego odcinka kręgosłupa

Dlaczego nie wystarczy zwykłe „nie garb się!”?

Każdy mięsień skład się z 2 rodzajów włókien: ruchowych i posturalnych. Mają one odmienne cechy i funkcje.
Włókna ruchowe są sterowane wolą (nie mogą one utrzymywać stałej pozycji zbyt długo).
Włókna posturalne są uruchamiane automatycznie przez rdzeń (impulsy nerwowe nie biorą w tym udziału).
Nie należy liczyć na to, że można zastąpić jedne włókna drugimi.

Co można zrobić?

Należy przeprogramować system sterujący włóknami posturalnymi – uaktywnić jego prawidłowe funkcje. Dokonać tego można poprzez:

  • właściwą rehabilitację
  • ćwiczenia sportowe

Połączenie obydwu powinno mieć efekt w UTRWALONEJ postawy w wieku dorosłym!