Zespół Klippla-Feila

Inna medyczna nazwa to niedorozwój górnego odcinka szyjnego. Spotykane nazwy zespół Klippel-Feila, ang. Klippel-Feil syndrome, które nie występują w naukowym nazewnictwie.

Jest to anomalia polegająca na wpukleniu spodu tylnej części podstawy czaszki. Często występuje niedorozwój 1 kręgu szyjnego i przemieszczeniem 2 kręgu szyjnego.

Ludzie cierpiący na tą dolegliwość mają skróconą szyję, a granica włosów na potylicy wydaje się znajdować nisko. Zwykle krzywo trzymają głowę, a ruchy nią wywołują bóle i zawroty.

Przyczyny choroby to:

  • najczęściej cechy wrodzone
  • uszkodzenia nabyte w wyniku rozmiękczenia kości (osteomalacja)
  • uszkodzenia nabyte w wyniku zaniku kości (osteoporoza)
  • narażenie na duże obciążenia

Objawy często ujawniają się dopiero w wieku dorosłym.
Aby wyleczyć chorobę zwykle konieczna jest operacja.