Terapie i zabiegi

O ostatecznym wyborze sposobu leczenia decyduje lekarz. Warto poradzić się więcej niż jednego, ponieważ istnieją różne koncepcje leczenia dolegliwości kręgosłupa. W następujących rozdziałach prezentujemy podstawowe informacje o wybranych technikach terapeutycznych…