Badania lekarskie kręgosłupa

Obserwacja

Lekarz ortopeda podczas całej wizyty bacznie obserwuje swojego pacjenta. Zwraca szczególną uwagę na sposób i prawidłowość chodzenia, postawę, minie twarzy. Kładzie to podłoże pod pozostałe elementy badania.

Wywiad lekarski

Jest podstawą do tego aby skierować specjalistyczne badanie we właściwe rejony. Daje informacje o dolegliwościach, ich sile, częstotliwości, itp. Pacjent wcześniej powinien przygotować sobie wszystkie swoje uwagi, mogą być kluczowe w prawidłowej diagnozie.

Badanie statyczne

Może być wykonywane na stojąco, siedząco lub leżąco. Dla oceny równowagi statycznej przeprowadza się badanie z każdej strony ciała. Lekarz uzyskuje informacje o postawach ochronnych, pozycjach antybólowych oraz ewentualnych skrzywieniach.

Badanie dynamiczne

Badanie opiera się na wykonywaniu przez pacjenta pewnych ruchów, dzięki czemu można zdiagnozować blokady, usztywnienia, czy uniki ruchowe.

Badanie dotykowe

Badanie to dostarcza informacji o przykurczach, lokalizacji miejsc bolesnych, sprawdza też możliwości ruchowe stawów. Pacjent pozostaje bierny, nie napinając mięśni ani wykonując żadnych ruchów.

Badanie czucia

Sprawdza się czucie głębokie i powierzchniowe. Pierwsze przy pomocy dłoni lub kamertonu. Drugie posługując się piórkiem lub kartką papieru.

Badanie odruchów

Uszkodzenie korzeniu nerwowych lub ich ucisk można badać za pomocą odruchów. Nasilenie lub zanik wskazują na nieprawidłowości. Najczęściej badane są odruchy kolanowy i ścięgna Achillesa.

Badanie radiogramem

To wciąż najpopularniejszy sposób obrazowania. Zdjęcia dostarczają informacji o zaburzeniach statyki, wrodzonych anomaliach, zmianach zwyrodnieniowych. Mogą być wykonywane w pozycjach standardowych lub czynnościowych (w fazie zgięcia, pochylenia lub wyprostowania).

Tomografia komputerowa

W tym badaniu używa się promieni X. Foton, przechodząc przez jakąkolwiek strukturę, traci pewną ilość energii, zależnie od jej gęstości. Tomograf mierzy różnice energetyczne pomiędzy źródłem emisji a komórką recepcyjną. Komputer rekonstruuje obraz.