Dobre nawyki w wieku dziecięcym

Obserwując dziecko możemy dostrzec wiele jego rutynowych zachowań, jakie każdy z nas posiada. Dziecko nie ma jeszcze dostatecznej wiedzy, dlatego to rodzice powinni dbać o „dobre nawyki” swoich dzieci.

Siedzenie

Dziecko, jeśli nie musi, nie powinno pozostawać w pozycji siedzącej zbyt długo. Nie wpływa to korzystnie na rozwijający się organizm. Spędzanie czasu w szkole oraz odrabianie lekcji zajmują zwykle dosyć dużo czasu, więc spędzanie czasu przed telewizorem, czy komputerem, powinno, być ograniczone do minimum.

Aktywność fizyczna

Jest bardzo ważne aby dziecku dostarczyć dużo ruchu. Jeśli już od małego będziemy przyzwyczajać je do aktywności fizycznej, później, stanie się to jego nawykiem, co zaprocentuje zdrowiem fizycznym, a także korzyściami natury psychicznej oraz dobrym przystosowaniem społecznym.

Więcej na osobnej podstronie >>Aktywność fizyczna<<

Dźwiganie ciężkich przedmiotów(plecaki szkolne)

Dzieci nie powinny podnosić i dźwigać ciężkich przedmiotów. Mimo to, często powstaje problem z noszeniem ciężkiego plecaka. Absolutne maksimum to plecak o wadze 10% wagi dziecka. W przypadku przekroczenia tego limitu sensowna będzie interwencje na szkolnym zebraniu (w wielu szkołach dzieci maja swoje szafki).

Garbienie się

Nie wystarczy samo „nie garb się”. Więcej na osobnej podstronie >>Garbienie się<<