Kifoza młodzieńcza

Inna nazwa tej dolegliwości to „Choroba Scheuermanna”. Najczęściej dotyka ludzi w wieku 12-16 lat (choć nie tylko).

Przyczynami choroby Scheuermanna mogą być nadmierne przeciążenia fizyczne lub czynniki genetyczne.

Objawia się najczęściej w odcinku piersiowym kręgosłupa poprzez:

  • klinowe spłaszczenia trzonów kręgów
  • zaokrąglenia powierzchni trzonów kręgów
  • obniżeniem wysokości szkieletu przez wpadanie dysków do uwypukleń trzonów

Powoduje to:

  • deformacje trzonów kręgów
  • powiększoną kifoze
  • złe ustawienie kręgosłupa
  • usztywnieni niektórych segmentów kręgosłupa
  • ból

Ból w początkowych stadiach występuje rzadko. Chorzy skarżą się na szybkie przemęczanie i okresowe bóle pleców.

Dzięki specjalistycznej interwencji, w postaci m.in. ćwiczeń rehabilitacyjnych, można w znacznym stopniu poprawić ustawienie kręgosłupa i zlikwidować napięcia mięśniowe.
W przeciwnym wypadku choremu grożą znaczne zmiany zwyrodnieniowe kręgów i dysków.